Conversation Between cubman1941 and aventador

2 Visitor Messages

  1. Repeat
  2. http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán ần mà chúng ta lại là ma thần thủ hộ."
    Trong thần vực bảo vệ này, thân thể của ta chính là bất diệt."
    Rất nhanh, bộ áo giáp lại từng bước, từng bước đi tới. Lần này, tay hắn rút ra một thanh trường kiếm đeo ở bên hông. Trường kiếm được làm theo phong cách cổ xưa, hẳn là đă bị năm tháng ăn ṃn, trên ḿnh kiếm c̣n loang lổ vết rỉ sét.
    Hắn bước lên hai bước, tay rung lên, trường kiếm chấn động kêu lên vù vù, liền đó, các lớp rỉ sét rơi rụng lả tả làm lộ ra mũi kiếm sắc bén ánh thép. Chỉ thấy phía trên mũi kiếm khắc đầy văn tự ngoằn ngoèo, trên đó c̣n có quang mang lưu động.
    Bộ áo giáp rốt cuộ
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2